Pelastussuunnitelma asukkaiden turvaksi

Aihealueessa: Luvat ja vaatimukset

Remontointiin ja rakentamiseen liittyy monenlaisia säädöksiä, kuten rakennusluvat ja hankesuunnitelmat. Pelastussuunnitelma on tärkeä, mutta ehkä vähemmän tunnettu vaatimus tuossa säädösten viidakossa. Pelastussuunnitelma on ehkä siksi hieman unohdettu, koska se vaaditaan ainoastaan kiinteistöiltä, joissa on minimissään kolme asuntoa. Lisäksi pelastussuunnitelma vaaditaan jos kiinteistössä on jotain erityislaatuista toimintaa, kuten koulua, päiväkotia, hoitokotia tai muuta ei normaaliin asumiskäyttöön liittyvää toimintaa. Vastuu pelastussuunnitelmasta on kiinteistön haltijalla. Meistä kuitenkin suurin osa asuu kerros- tai rivitaloissa, joten jos sinä et ole selvillä asuinkiinteistösi pelastussuunnitelmasta, niin sinun kannattaisi ehdottomasti ottaa siitä selvää.

Mitä pelastussuunnitelmaan sisältyy

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Pelastussuunnitelma ei ole kertaluontoinen dokumentti vaan ennemminkin jatkuva prosessi. Kiinteistön käytön muuttuessa tulee pelastussuunnitelma päivittää myös. Lisäksi muutoksista pitää tiedottaa henkilöille, joita muutos koskee, eli esimerkiksi kun kysymys on asuinkiinteistöstä, kiinteistön asukkaille. Esimerkiksi jos asuinkerrostalon katutasoon muuttaa liikkeenharjoittaja, on pelastussuunnitelma päivitettävä vastaamaan talon nykyhetken käyttöä.

Miksi tämä tehdään
Pelastussuunnitelma tehdään, jotta rakennus olisi turvallinen siellä työskenteleville henkilöille ja muille ihmisille ja että siellä olisi turvallista toimia kaikissa olosuhteissa. Sitä ei tehdä viranomaisia varten vaikka se onkin lakisääteinen. Pelastussuunnitelmaan vaikuttaa suoraan ainakin kaksi lakia, jotka ovat pelastuslain toisen luvun 15§ sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta Lait toki asettavat ensisijaisen vaatimuksen pelastussuunnitelmalle, mutta lakia tärkeämpi tekijä on jo aiemmin mainittu ihmishenget ja niiden suojeleminen mahdollisessa kriisitilanteessa. Lisäksi vaikka henkilövahingoilta säilyttäisiinkin, voi vastuuhenkilö joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen suunnitelma oikeellisuuden laiminlyönnistä.

Miten asia kannattaa hoitaa
Pelastussuunnitelma on tärkeä muodostaa siten, että se vastaa kiinteistön tarpeita ja toimii siinnä tilanteessa kuin se on tarkoitettu toimivaksi. Suunnitelman voi tehdä itse vastuuhenkilö erilaisten oppaiden tai pohjien avulla, mutta maallikolle lakia noudattavan dokumentin valmistelu ja toimenpiteiden tekeminen saattaa olla vaikeaa. Järkevin tapa hoitaa suunnitelma on jättää se ammattilaisen hoidettavaksi. Luotettavia tahoja pelastussuunnitelman tekemiseen ja ylläpitoon ovat esimerkiksi insinööritoimistot. Nyt siis kaikki tarkistamaan taloyhtiön ja työpaikan pelastussuunnitelma, jotta jos se ei toivottu hetki tulee, niin tietää miten toimitaan.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kommentit

Tässä artikkelissa ei ole kommentteja.

Lisää kommentti

Required

Will not be published. Required

Optional