Kiinteistön kuntoarvio ja PTS ovat tärkeitä työkaluja kiinteistölle

Aihealueessa: talon huoltaminen

Korjaushankkeet ovat osa kiinteistönpitoa

Pienet ja suuret korjaushankkeet ovat osa kiinteistönpitoa. Kun niihin osataan varautua etukäteen, on kuluistakin helpompi selviytyä. Kun kiinteistöstä halutaan pitää huolta suunnitelmallisesti, niin kiinteistön korjaustarpeet ennakoidaan ja kaikki kiinteistön huoltotiedot pidetään ajan tasalla.

Jos kiinteistön asioita ei hoideta huolellisesti, ollaan pian tilanteessa, jossa edessä on iso ongelma ja suuret kustannukset. Myös yksittäisten yhtäkkisten pienten ongelmien hoitaminen on paljon kalliimpaa kuin se, että asiat olisi hoidettu kuntoon jo aiemmin.

Kuntoarvio ja PTS

Kiinteistön tuleviin korjauksiin voidaan varautua parhaiten kuntoarvion sekä pitkän tähtäimen suunnitelman avulla. Nämä antavat kiinteistön omistajille arvokasta tietoa kiinteistöstä. Kiinteistön kuntoarvio selvittää kiinteistön rakenteiden sekä järjestelmien kunnon ja määrittää tulevat korjaustarpeet. Kiinteistön kuntoarvioon sisältyy myös PTS eli kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kertoo siitä, mikä on korjaustarpeiden ajankohta ja mitä ovat kustannukset.

Kun kiinteistön kuntoarvio ja PTS on tehty, niin niiden antamien tietojen pohjalta voidaan tehdä päätökset kiinteistön remonteista. Hyvät suunnitelmat antavat myös aikaa hoitaa tarvittavat asiat kuntoon etukäteen; kuten esimerkiksi teettää asiantuntijalla tarvittavat urakka-asiakirjat, hankkia viranomaisluvat ja miettiä tarvittava rahoitus kuntoon. Yleensä myös taloyhtiöiden byrokratia kestää jonkun aikaa ja suunnitelmat mahdollistavat tarvittavien yhtiökokousten sekä hallituksen kokousten järjestämisen. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman hyväksyy aina kiinteistön hallintoelin eli taloyhtiöissä taloyhtiön hallitus.

Kuntoarvion tekemisestä kannattaa pyytää tarjous usealta eri konsultilta. Näin saa varmimmin parhaan tekijän omalle kiinteistölleen.

Asukaskyselyn järjestäminen

Kuntoarvio aloitetaan yleensä siitä, että taloyhtiössä teetetään asukaskysely. Tämän kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi huoneistokohtaisista vioista ja korjaustarpeista, kuten lämpötilaongelmista, vedosta tai LVIS-vioista.

Asiantuntijaryhmä tekee kiinteistötarkastuksen

Yleensä kiinteistön kuntoarvioryhmään kuuluu kolme asiantuntijaa, joista jokainen on oman osa-alueensa asiantuntija. Mukana ovat rakennustekniikan, sähkötekniikan sekä LVIS-tekniikan ammattilaiset. Jos talossa on hissi, niin mukaan tulee myös hissitekniikan asiantuntija. Kiinteistötarkastus perustuu sekä aistinvaraisiin havaintoihin että menetelmiin, jotka eivät riko kiinteistön rakenteita. Joskus voidaan myös tehdä kevyitä mittauksia. Jos kuntoarvioryhmä havaitsee merkittäviä muutoksia jollain kiinteistön osa-alueella, niin he voivat suositella teettämään tarkemman rakenteisiin menevän tutkimuksen.

Kuntoarviossa tarkastellaan kiinteistön rakenteiden, laitteiden ja asennusten lisäksi myös kiinteistön energiataloudellisuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kaikki nämä asiat ja osa-alueet huomioidaan, kun asiantuntijat tekevät kiinteistölle kuntoarvion pohjalta PTS:n eli korjaussuunnitelman seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Lähimpien vuosien ajalle korjaussuunnitelma tehdään aina tarkemmin. 5-10 vuoden päähän tehty suunnitelma on suuntaa antava, koska kaikkia yksityiskohtia ei pystytä arvioimaan tarkasti niin pitkälle.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kommentit

Tässä artikkelissa ei ole kommentteja.

Lisää kommentti

Required

Will not be published. Required

Optional