Infopaketti: rakennuslupa

Aihealueessa: Luvat ja vaatimukset

Minkälainen rakennuslupahakemus on, mitä liitteitä tarvitaan ja paljonko lupa maksaa? Tiilikasa.fi kertoo rakennuslupaprosessin ABC:n.

Rakennusluvan tarvitset miltei kaikkeen rakentamiseen. Uuden rakennuksen rakentamista ja vanhan rakennuksen laajentamista varten on aina hankittava rakennuslupa.

Lisäksi silloin, kun rakennus ei ulkopäin muutu miksikään, mutta rakennus- tai korjaustyö tuo lisää käytettäviä neliöitä, tai jos muutos vaikuttaa tilojen terveellisyyteen, turvallisuuteen tai käyttötarkoitukseen, rakennuslupaa pitää hakea.

Kun rakennusprojekti on kooltaan alle 600 m², rakennustarkastaja päättää rakennusluvasta. Suuremmat rakennukset käsitellään rakennusvalvontajaostossa.

Kun rakennuslupa heltiää, aikaa aloittaa on kolme vuotta. Rakennus pitäisi saada valmiiksi viidessä vuodessa.

Rakennuslupaan hankittavat asiakirjat:

1.       Rakennuslupahakemus

 • Itse hakemus toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselle.

2.       2 sarjaa pääpiirustuksia

 • Kumpikin sarja täytyy nitoa yhteen. Sarjaan kuuluu asemapiirros, jossa on Suomen Rakentamismääräyskokoelman A 2 luvun 5 mukaiset tiedot. Lisäksi mukaan on liitettävä pohjapiirrokset, julkisivupiirrokset ja leikkauspiirustukset mittakaavassa 1:50 tai 1:100, rakenneleikkaus, josta ilmenevät materiaalit ja rakenteiden liitokset sekä pääjulkisivu väritettynä ja värimallein varustettuna.

3.       Selvitys omistusoikeudesta

 • Jos lainhuuto on haettu, sitä ei tarvitse toimittaa, vaan se tutkitaan suoraan kiinteistötietojärjestelmästä. Jos lainhuutoa ei ole, mukaan on liitettävä todistettu jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.

4.       Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta

 • Viereisten ja vastapäisten naapureiden lausunnot siitä, että he ovat nähneet rakennussuunnitelman. Jos naapureita ei kuule itse, viranomainen laskuttaa 15 euroa jokaisesta hakemastaan lausunnosta.

5.       Ennakkoluvat

 • Jos ennakkolupia on esimerkiksi tien rakentamisesta tontille, tulee päätöspöytäkirja liittää hakemukseen.

6.       Karttaote

 • Voimassa olevasta kaavasta ja kaavamääräyksistä ote. Jos rakennus on tulossa asemakaavoituksen ulkopuolelle, tarvitaan ote ympäristökartasta.

7.       Rakennettavuusselvitys

 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja näiden mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä (esim. tontintäyttötyöt)

8.       RH1-lomake

 • Rakennushankeilmoitus RH1, joka täytetään kaikista rakennuksista erikseen.

9.       Vesijohto- ja viemärilausunto kaupungin kunnallisteknisestä suunnittelusta.

10.   Jätevesijärjestelmän rakennussuunnitelmat

 • Mikäli rakennus tulee haja-asutusalueelle, tarvitaan 3 kopiota jätevesijärjestelmäsuunnitelmista liitteineen.

11.   Selvitys tiedottamisesta rakennuspaikalla

 • Esimerkiksi kyltti rakennuspaikalla on riittävä tiedotus.

12.   Suunnittelijoiden pätevyys

 • Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan esittely ja pätevyyden toteaminen sekä heidän allekirjoituksensa.

Rakennusluvan hinta vaihtelee

Rakennuslupa maksaa eri kunnissa eri verran. Pääsääntöisesti pienemmissä kunnissa selviää vain parilla satasella, mutta etenkin etelässä hinta saattaa nousta yli tuhanteen euroon. Hintaa voi tiedustella etukäteen rakennusvalvontaviranomaiselta.

Monesti on helpointa pyytää apua luvan hakemiseen suunnittelijoilta, arkkitehdilta ja muilta käytössäsi olevilta ammattilaiselta. Tämä nostaa luvan kustannuksia entisestään.

Jos ostat tonttia, jolla ei vielä ole rakennuslupaa, kannattaa ehdottomasti kirjata sopimukseen kohta, jonka avulla kaupat voi purkaa, mikäli lupaa ei saakaan. Poikkeusluvan saaminen voi olla kallista ja viedä jopa vuosia.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kommentit

Tässä artikkelissa ei ole kommentteja.

Lisää kommentti

Required

Will not be published. Required

Optional