Hankesuunnitelma on osa onnistunutta remonttia

Aihealueessa: Ennen remonttia, Luvat ja vaatimukset

Jotta remontti onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on suotavaa laatia remontista hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma on alustava kokonaissuunnitelma toteutettavasta remontista, josta löytyy perustiedot remontista ja sen toteutustavasta. Jos tarjolla olevia remontin toteutustapoja on useita, niin hankesuunnitelman avulla on helppoa päättää, miten remontti on kustannustehokkainta toteuttaa. Kun hankesuunnitelma laaditaan, kannattaa apua pyytää rakennustekniikan ja rakentamisen asiantuntijoilta.

Hankesuunnitelman sisältö

Yleistiedot ja lähtötilanne

Ensimmäinen tehtävä on koota hankesuunnitelmaan yleistiedot itse remonttikohteesta. Tässä vaiheessa on hyvä selvittää raporttiin myös tiedot remonttihankkeen osapuolista. Kun yleistiedot ovat selvillä, on aika selvittää kohteen lähtötilanne. Mitä kohteelle on ennestään tehty, onko kohteen kuntoa tutkittu aikaisemmin sekä onko kohteesta olemassa vanhoja korjaussuunnitelmia. Myös silmämääräiset huomiot kohteesta tulee kirjata ylös.

LVI-, sähkö- ja rakennustekniikka

Seuraava vaihe on selvittää kaikki tarpeellinen käytetyistä LVI-, sähkö- ja rakennustekniikoista. LVI-tekniikoista tulee selvittää, onko kohteessa korjattu ennestään putkistoja ja soveltuvatko suunnitellut korjaustekniikat kohteeseen. Samat seikat tulee huomioida ilmanvaihdon sekä mahdollisen kaasuverkonsuhteen.

Sähköjärjestelmien tekninen kunto on myös hyvä selvittää. Jos sähköjärjestelmässä on tarvetta kunnostukselle tai uudenaikaistamiselle, tulee tarvittavat toimenpiteet listata hankesuunnitelmaan.

Itse rakennustekniikasta selvityksen alla ovat vanhat rakenteet ja niissä käytetyt rakennustekniikat, mahdollisen vesieristyksen kunto ja tarve sekä muut huomioitavat asiat rakenteissa.

Kustannukset

Selvitysten perusteella hankesuunnitelmaan pystytään laatimaan hyvin tarkat kustannusarviot. Kustannusten jakautuminen eri remonttivaiheisiin tulee myös kirjata ylös, jolloin remontin eri vaiheissa pystytään seuraamaan kustannusarvioiden toteumaa.

Remontin aikana

Hankesuunnitelmaan on hyvä listata myös kaikki remontin aikana huomioitava. Jos kyseessä on taloyhtiö, tulee huomioida asukkaat remonttia tehdessä. Hankesuunnitelmaan listataan käytettävät urakoitsijat, kulkurajoitukset sekä mahdolliset vaara-alueet ja tarvittavat suojaukset. Myös asukkaiden tiedottaminen tulee huomioida.

Remontista on vaikutusta asumiseen. Kaikki vaikuttavat tekijät on hyvä listata hankesuunnitelmaan. Jos remontin aikana esimerkiksi asukkaiden normaalit saniteettitilat eivät ole käytössä, niin vaihtoehtoistilat on hyvä huomioida etukäteen.

Mitä laajempi hankesuunnitelma on, sitä vähemmän on ongelmia remontin aikana. Hankesuunnitelmaan kannattaa laatia myös remontin aikataulutus. Tällä toimenpiteellä pystytään valvoa, ettei remontti veny sietämättömän pituiseksi.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kommentit

Tässä artikkelissa ei ole kommentteja.

Lisää kommentti

Required

Will not be published. Required

Optional